Meer dan alleen een 3D-printer met een ‘stukje’ software

Op basis van eerdere ervaringen met de introductie van technieklessen in het (basis)onderwijs, is er door 3Dkanjers niet voor gekozen om het accent te leggen op het “alleen maar” beschikbaar stellen van 3D-printers aan scholen met de benodigde software en een handleiding. Het blijkt dat wanneer dergelijke initiatieven niet goed ingebed zijn in een breder gedragen beweging en er geen professionele ondersteuning is voor de leerkrachten, initiatieven een stille dood sterven. Ondanks alle goede bedoelingen en de enorme financiële investeringen. In de projecten van 3Dkanjers richten wij ons op de leerkrachten en de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en op de inbedding in en ondersteuning vanuit de regio. De centrale filosofie van een 3Dkanjers is om technologie aan kinderen aan te bieden in hun eigen school- en leefomgeving. Een duurzame diepte investering dus. Tenslotte loopt de arbeidsmarkt van het komende decennium rond op het schoolplein van de school.

Creëer de nieuwe Makers met DIY-Technologie

Do It Yourself (DIY)-technologie (3D-printer, Makey Makey, Little Bits, Lasercutting, Arduino, Raspberry Pi, Scratch e.d.) biedt leerlingen zeer toegankelijke en inspirerende bouwstenen waarmee het mogelijk is om de essentie van techniek en de werking ervan al lerend te ontdekken. De afstand tussen de eerste verwondering en het experimenteel uitwerken van een idee, wordt met DIY-technologie enorm verkort. Zo kan je binnen enkele minuten een object ontwerpen met een 3D-programma en deze uitprinten op een 3D-printer. De leerlingen voelen en zien direct het resultaat en daarmee ook de verbeteringen.

3Dkanjers = Samen leren = Samen Doen

Een 3Dkanjers project wordt veelal gestart met meerdere (basis)scholen uit één regio met daaromheen een stevig lokaal netwerk voor de benodigde ondersteuning. Zo krijgen de participerende scholen binnen een 3Dkanjers project bijvoorbeeld assistentie van studenten om met de printer aan het werk te gaan en het curriculum ook onderwijskundig verantwoord in te vullen. Door het gezamenlijk in een regio op te pakken, ontstaat er ook de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Niet alleen bij de leerkrachten, maar zeker ook bij de leerlingen. Natuurlijk kan een 3Dkanjers project ook individueel opgestart worden.

De 3Dkanjers Experience en de 3Dkanjers Discovery (basis en uitgebreid)

3Dkanjers heeft diverse arrangementen samengesteld voor scholen die een 3Dkanjers project willen starten: De 3Dkanjers Experience en de 3Dkanjers Discovery (basis en uitgebreid).

  • 3Dkanjers Experience: Unieke leerlijn waarin de leerlingen de 3D-printer ook zelf gaan bouwen. Speciaal voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs (onderbouw).
  • 3Dkanjers Discovery: Een aanpak speciaal voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs waar het ontdekken, verkennen en gebruiken van een kant-en-klare 3D-printer centraal staat.

Onze begeleiding verschilt per arrangement, maar niet onze ondersteuning. Kijk voor het volledige overzicht van onze arrangementen en wat je allemaal krijgt op: Aan de slag met 3D-printen en 3Dkanjers.

Gevalideerd door registerleraar

De 3Dkanjers Experience en 3Dkanjers Discovery is gevalideerd door registerleraar met registratienummer HfokHBxgwe voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en is opgenomen in registerleraar.nl met 15 RU (registeruren). Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

impression3

De 3Dkanjers Experience: de leerlijn voor 3D-printen met leerlingen op de (basis)school
Het viel mee, maar het was zeker niet makkelijk. Dankzij de duidelijke stappenplan van 3Dkanjers lukte het ons.
3Dkanjers heeft een unieke leerlijn voor 3D-printen ontwikkeld, speciaal voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs (onderbouw). Deze leerlijn is in samenwerking met de betrokken leerkrachten uit de 3Dkanjers projecten en de studenten van de pedagogische academie van de Hanzehogeschool Groningen tot stand gekomen en en blijft continu in ontwikkeling. Deze leerlijn omvat naast het bouwen van de 3D-printer (wat uniek is in en buiten Nederland) ook het zoeken en maken van 3D-objecten, het 3D-printen van 3D-objecten en het onderhouden van de 3D-printer. Daarnaast zijn we van mening dat het werken met de 3D-printer in het klaslokaal ingebed dient te worden in lopende leerlijnen binnen het basisonderwijs. Wij zijn daarom in de 3Dkanjers Community continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe modules en leskaarten. Voor en door leerkrachten. Zo ver wij weten, is er nog geen enkele brede leerlijn rondom 3D-printen zo ver ontwikkeld en getoetst in de praktijk als die van 3Dkanjers.

Handreiking 3Dkanjers Experience voor leerkrachten

Handreiking 3Dkanjers Experience voor leerlingen

Het start met de 3D-printer bouwen

Wij hebben er voor gekozen om leerlingen in groep zes, zeven en/of acht (bovenbouw) van een basisschool en leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kennis te laten maken met de 3D-printer. En wel een variant waarbij de leerlingen enerzijds tijdens de lessen in aanraking komen met de mogelijkheden van het 3D-printen en anderzijds met het bouwen van de 3D-printer zelf. U leest het goed, een 3Dkanjers project start met een bouwproject. Zo leren de leerlingen, op een uitdagende en onderzoekende wijze, de werking van de printer goed kennen en wordt de printer iets van hunzelf.

Het leren start dus op dag 1. Het bouwen is een wezenlijk onderdeel van de leerlijn die 3Dkanjers heeft ontwikkeld. Zo kan 3D-printen een belangrijke invulling geven aan het lesprogramma binnen de nieuwe leerlijn ‘wetenschap en technologie’, die alle basisscholen in 2020 ingevoerd moeten hebben.

De Ultimaker Original Plus, de DIY 3D-printer voor leerlingen

De afgelopen jaren is de 3D-printer zowel qua techniek als prijsniveau bereikbaar geworden voor (basis)scholen. Er is echter een beperkt aantal kwalitatief geschikte DIY 3D-printers voor scholen beschikbaar, zeker in Nederland. 3Dkanjers heeft daarom gekozen om een unieke partnership aan te gaan met Ultimaker. Ultimaker is een Nederlandse producent met een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding, wordt geroemd in vakkringen en heeft een zeer groot wereldwijde community van co-creators. Ultimaker ziet 3Dkanjers als hét initiatief rondom 3D-printen voor het (basis)onderwijs, mede omdat wij 3D-printen in een breder perspectief plaatsen en basisscholen echt ondersteunen bij de ontdekking van het werken met een 3D-printer.

De 3D-printer die wij gebruiken is de nieuwe Ultimaker Original Plus DIY 3D-printer (bouwpakket). Uitgeroepen door Makezine als “Most Upgradable” 3D-printer 2015. Een snelle en betrouwbare 3D-printer die door de gebruiker zelf aangepast kan worden. Vanuit educatief oogpunt gezien een zeer interessant leermiddel omdat de printer niet alleen makkelijk en betrouwbaar kan printen, maar ook omdat de printer door de leerlingen zelf in elkaar gezet kan worden. De Ultimaker Original + is de opvolger van de Original. Nog gebruiksvriendelijker door onder meer de toevoeging van een “heated bed” en een bredere “fan” die de kop van de printer goed beschermd.

De 3Dkanjers online bouwbeschrijving

3Dkanjers heeft een speciale online bouwbeschrijving gemaakt voor het bouwen van de Ultimaker Original Plus. Het bouwproces wordt gevisualiseerd met duidelijk foto’s die ook vergroot kunnen worden en voor sommige stappen zijn er ook videofilmpjes beschikbaar. De website is natuurlijk in het Engels, maar de leerlingen kunnen het ook online vertalen naar het Nederlands.

impression5

De 3Dkanjers Discovery (PO en VO): direct op onderzoek uit met de 3D-printer

De 3Dkanjers Discovery is een volledige leerlijn waarmee een school direct een 3D-printer project kan opstarten. De 3Dkanjers Discovery is een aanpak speciaal voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs waar het ontdekken, verkennen en gebruiken van de 3D-printer centraal staat. Tijdens de 3Dkanjers Discovery wordt er geen 3D-printer gebouwd, zoals met de 3Dkanjers Experience, maar werken we met een kant-en-klare 3D-printer: De Ultimaker 2 +. De Discovery uitgebreid bevat naast de 3D-printer onder meer een intake workshop met de betrokken leerkrachten, een kick-off met de leerlingen, een follow-up bijeenkomst, lesprogramma, toegang tot de 3Dkanjers community en diverse support mogelijkheden. Bij Discovery basic ontvang je de 3D-printer en krijg je toegang tot ons lesmateriaal. Natuurlijk komen wij de 3D-printer installeren en uitleggen.

Kijk voor het volledige overzicht van wat je allemaal krijgt op: Aan de slag met 3D-printen en 3Dkanjers.

De Ultimaker 2 Plus, de beste 3D-printer voor leerlingen

De 3D-printer die wij gebruiken bij de 3Dkanjers Discovery is de nieuwe Ultimaker 2 +. De Ultimaker 2 + is een geavanceerde 3D printer die uitblinkt op het gebied van snelheid, print kwaliteit en bedieningsgemak.

Handreiking-3Dkanjers-discoveryHandreiking 3Dkanjers Discovery voor leerkrachten

3DkidsCompany
3DkidsCompany is een nieuw initiatief van 3Dkanjers. De 3D-printer wordt op diverse manieren ingezet in het klaslokaal en vaak kiezen leerkrachten om met leerlingen een bedrijfje te starten rondom 3D-ontwerpen en 3D-printen. Zo worden de vaardigheden onderzoekend, ontwerpend én ondernemend leren in de praktijk verder ontwikkeld. Om ondernemerschap bij leerlingen te stimuleren, heeft 3Dkanjers het 3D-platform 3DkidsCompany ontwikkeld. Leerlingen (groep 6, 7, 8 PO en klas 1 en 2 VO) kunnen via 3DkidsCompany hun eigen bedrijf opzetten en onder de aandacht brengen. Daarnaast kan de buitenwereld zien welke scholen te benaderen zijn om objecten te laten ontwerpen en/of te laten printen. Ook kunnen scholen zich via het platform verbinden wanneer ze meer “productiecapaciteit” nodig hebben.

Voor leerlingen is dit niet enkel een kans om hun eigen 3D-printer en kennis hierover te delen met mensen uit hun buurt, ze kunnen zo ook hun ondernemende talenten (verder) ontwikkelen en aan iedereen laten zien. Dit alles wordt ondersteund met lesmateriaal rondom ondernemen met de 3D-printer. 3DkidsCompany is toegankelijk voor alle PO en VO scholen met een 3D-printer in Nederland. Kijk voor de abonnementsvoorwaarden op: 3DkidsCompany.nl.

impression4

Onze ondersteuning en lesmateriaal
De 3Dkanjers Coach
Erg leuk om te zien dat de kinderen overal wel uit komen. Ook als ze tegen problemen aan lopen. En, met de goede en enthousiaste begeleiding van 3Dkanjers is het ons uiteindelijk gelukt.
Het zelf oplossen van (moeilijke) problemen is één van de uitgangspunten van 3Dkanjers. Onderzoekend en Experimenteel leren vraagt om een uitdagend project waarin fouten gemaakt mogen (moeten) worden en dat niet alles in één keer lukt. Dit maken de leerlingen (en leerkrachten) niet alleen mee tijdens het maken en printen van 3D-objecten, maar ook tijden het bouwen (3Dkanjers Experience) en onderhouden van de 3D-printer. Een 3D-printer is geen plug-and-play apparaat en enige zelfredzaamheid dient dus op een verantwoorde wijze ontwikkeld te worden. Door 3Dkanjers project goed in te richten, aan de hand van een doordacht plan van aanpak (waarbij wij de leerkracht natuurlijk helpen), zal gedurende het proces voldoende kennis door de leerlingen en de leerkracht worden vergaard om de printer te kunnen bedienen en eventuele basisproblemen op te lossen.

Het eerste aanspreekpunt voor de betrokken leerkrachten is onze 3Dkanjers coach. Deze kanjer geeft ook de workshops en is gedurende het project (intakeworkshop tot en met de terugkommiddag) de rots in de branding. Wij blijven u ondersteunen zoals het nodig is. Indien nodig komt hij/zij naar de school om eventuele problemen te verhelpen. Natuurlijk hebben we ook een professionele ServiceDesk. Zodra je 3Dkanjers project is afgerond, draagt de 3Dkanjers coach de ondersteuning over aan één van de medewerkers van de ServiceDesk. Zij staan je altijd met raad en daad bij.

De community van 3Dkanjers

communityUitgangspunt van 3Dkanjers is samen leren. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten dienen hierbij ondersteund te worden. De digitale community van 3Dkanjers staat open voor alle betrokkenen van een 3Dkanjers project. Naast de leerkrachten hebben ook de ondersteunende partijen toegang. Denk daarbij aan studenten van de Pabo of ouders die een steentje bijdragen. Naast een digitale community organiseert 3Dkanjers ook met regelmaat regionale en landelijke bijeenkomsten. Je krijgt toegang tot de 3Dkanjers community zodra je aangeeft te willen starten met een 3Dkanjers project of als je betrokken bent bij een 3Dkanjers project.

Aanvullend lesmateriaal

Naast het basismateriaal behorende bij de Experience, Discovery of Applied publiceren wij met regelmaat aanvullend lesmateriaal. Door het hele land worden ervaringen opgedaan met de 3D-printer in het klaslokaal en gedeeld met 3Dkanjers. Vernieuwende inzichten en toepassingen worden door leerkrachten en 3Dkanjers vertaald in interessante oefeningen, opdrachten en lessenseries. Hoe fijn is het om dit met elkaar te delen en hierop door te bouwen?
3Dkanjers-lesmateriaal

3Dkanjers Certificaat

Leerkrachten die met succes een 3Dkanjers Experience hebben afgerond, krijgen van ons de enige echte 3Dkanjers certificaat. De leerkracht moet wel kunnen aantonen dat:

  • de 3D-printer door de leerlingen is gebouwd, eventueel onder begeleiding van bouwouders en/of studenten, en dat de 3D-printer het doet;
  • dat de betrokken leerlingen, eventueel onder begeleiding, met de 3D-printer kunnen printen;
  • dat de betrokken leerlingen zelf 3D-objecten kunnen ontwerpen met een 3D-tekenprogramma;
  • dat de 3D-printer is gebruikt tijdens een reguliere les en/of in het kader van een speciaal project;
  • dat de leerlingen, eventueel onder begeleiding, de 3D-printer ook onderhouden;
  • dat er wordt gewerkt aan het overdragen van kennis over 3D-printen aan andere groepen op school;
  • dat de leerkracht een “eigen” lesopdracht heeft gemaakt en dat deze ook is gedeeld in de 3Dkanjers community;
  • de houding t.o.v. techniek van de betrokken leerlingen en van de leerkracht zich positief heeft ontwikkeld.
Verantwoord 3D-printen

Om te kunnen printen heeft een 3D-printer filament nodig. De meest gebruikte en gebruiksvriendelijke filament voor 3D-printen is PLA. Een biologisch afbreekbaar materiaal, geproduceerd uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen (maïszetmeel of suikerriet). Ons materiaal wordt in Nederland geproduceerd door onze partner Innofil3D en is veilig voor het printen van objecten die in contact (kunnen) komen met etenswaren en de huid (Food Graded). Wij bieden daarom enkel die kleuren aan die aan al deze eisen voldoen. Daarnaast is 3Dkanjers PLA filament goedkoper dan andere aanbieders. Bekijk hier ons assortiment.

Starten met 3D-printen = starten met 3Dkanjers

3Dkanjers heeft diverse arrangementen samengesteld voor scholen die een 3Dkanjers project willen starten: De 3Dkanjers Experience, De 3Dkanjers Discovery en 3Dkanjers Applied. Lees hier wat u allemaal krijgt als als u met ons een project start.