Een 3Dkanjers project is veelal een collectief (regionaal) project, maar kan zeker ook worden gestart op een individuele (basis)school. Wij noemen dit de 3Dkanjers Experience. Momenteel lopen er meer dan 650 3Dkanjers projecten op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. We hebben een aantal van onze projecten (regionaal of individueel) hieronder nader toegelicht.


Lees ook: