Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
3D-printers voor basisscholen in Meppel en omstreken

Om de kracht van de regio in de toekomst te versterken, moeten we nu samenwerken en krachten bundelen. Rabobank, Stad & Esch, de Ronde Tafel, gemeenten en provincie hebben de handen in ineengeslagen om de techniek in het onderwijs een impuls te geven. Dit als belangrijke investering in goed geschoold toekomstig technisch personeel in onze regio.

Door een bijdrage van de Ronde Tafel Meppel, de gemeente Meppel, het Ondernemersfonds Meppel en de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland kunnen basisscholen in de gemeente Meppel en een aantal basisscholen in de gemeenten De Wolden, Steenwijkerland, Staphorst en Westerveld een forse tegemoetkoming krijgen in de aanschaf van een 3D-printer en kunnen ze meedoen aan het 3Dkanjers project. De eerste printer werd door bovengenoemde sponsoren op maandag 16 maart uitgereikt aan de leerlingen van CBS Koningin Beatrixschool in Meppel.

Dit project is ontwikkeld omdat steeds minder kinderen in Nederland voor een technische opleiding kiezen. In het project komen jongeren op een bijzondere manier in aanraking met wetenschap en techniek, in de hoop dat dit ze inspireert om te kiezen voor een technische opleiding. Het project levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het streven naar een gezond economisch klimaat in de genoemde gemeenten. Immers, goed geschoolde arbeidskrachten zijn waardevol voor ondernemers in de regio.

3Dkanjers project
De leerlingen op de basisscholen gaan niet alleen werken met de 3D-printer, ze gaan de printer ook zelf bouwen. Het bouwen van en werken met een 3D-printer vraagt om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee vaardigheden worden ontwikkeld als creativiteit, co-creatie, leren door te doen, ondernemingszin, kritisch en onderzoekend denken. Op dit moment participeren al meer dan 100 basisscholen in Nederland in 3Dkanjer projecten. In onze regio verzorgt Stad & Esch voor een aantal basisscholen de technieklessen en bieden leerlingen van Stad & Esch aan basisscholen ondersteuning bij de uitvoering van het project.

Ongekende mogelijkheden
De aandacht voor 3D-printing is wereldwijd heel groot. De techniek heeft ongekende mogelijkheden. Het 3Dkanjers project biedt de basisscholen de mogelijkheid om op een moderne manier invulling te geven aan de per 2018 verplichte invoering van het vak Wetenschap & Techniek. Naast de focus op technische vaardigheden levert het project een belangrijke bijdrage aan de vaardigheden die voor de verdere loopbaan van leerlingen van belang zijn.

Techniekpact
De provincie Drenthe is als trekker van het Techniekpact Noord betrokken en enthousiast over het 3Dkanjers project. Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technische sector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het 3D kanjersproject is een voorbeeldproject voor instroombevordering.

3D-printer voor alle basisscholen in Hoogeveen

(bron: Hoogeveensche courant, Foto Gerrit Boer) Hollandscheveld – Feest vanmorgen op basisschool De Oostenbrink. Daar werd vanuit het 3Dkanjersproject de eerste 3D-printer uitgereikt aan de leerlingen.

Vorig jaar was er in Hoogeveen weliswaar al een pilotproject, waar twaalf scholen aan deelnamen, maar dankzij bijdragen van de Rabobank, de Combinatie Hoogeveense Ondernemingen en de gemeente Hoogeveen kunnen nu alle basisscholen in de gemeente de beschikking krijgen over een 3D-printer. Het 3Dkanjersproject is ontwikkeld omdat steeds minder kinderen in Nederland voor een technische opleiding kiezen. In het project komen jongeren op een bijzondere manier in aanraking met wetenschap en techniek in de hoop dat dit ze inspireert om te kiezen voor een technische opleiding. Het project levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het streven naar een gezond economisch klimaat in de gemeente Hoogeveen. Immers, goed geschoolde arbeidskrachten zijn waardevol voor ondernemers in de gemeente. Lees verder…

Volg OBS de Dolfijn op Facebook

OBS de Dolfijn start op 2 locaties een 3Dkanjers Experience. De leerlingen hebben een Facebook groep geopend waar je hun 3D-printer avontuur kan volgen.

3Dkanjers Experience: OBS de Delta | School voor de toekomst

Kennisoverdracht is nu en in de toekomst de meest voorkomende onderwijsvorm. ICT zal een steeds groter wordende rol gaan innemen om als middel te dienen. OBS de Delta uit Assendelft wil de mogelijkheden die ICT biedt ten volle benutten om het leerrendement te verhogen. De vaardigheden die kinderen straks nodig zullen hebben in de maatschappij zal voor een gedeelte varen op hoe ICT vaardig ze zijn. En ook hier willen zij een basis in vormen. Ten onrechte wordt verondersteld dat jongeren zo handig zijn met computers en dergelijke. Deze school van de toekomst wil leerlingen in staat stellen om met behulp van ICT te leren en daar verantwoord, kritisch en creatief mee om te gaan. Vandaar dat ze gekozen hebben om een 3Dkanjers Experience te starten.

In dit filmpje vertellen 3 leerlingen van OBS de Delta over de 3D-printer en dagen zij je uit om een 3D-object te maken, zodat zij die zometeen kunnen uitprinten.

Koning Willem-Alexander in gesprek met 3Dkanjers

Koning Willem-Alexander opende afgelopen woensdag het nieuwe onderwijspark Ezinge in Meppel. In dit gloednieuwe en innovatief gebouw zijn onder meer het Drenthe College, regionale scholengemeenschap Stad & Esch en De Ambelt gevestigd. Na de opening kreeg Koning Willem-Alexander een rondleiding. Jos Kok, mede initiatiefnemer van 3Dkanjers, was er natuurlijk bij en kreeg de gelegenheid om het 3Dkanjers project Meppel nader toe te lichten.

3Dkanjers project Meppel
Stad & Esch gaat samen met 3Dkanjers een regionaal 3Dkanjers project opzetten. Het is een project waarin Stad & Esch met een groot aantal basisscholen uit de regio gaat samenwerken aan de bouw van 3D-printers. Maar het blijft niet bij de bouw alleen: als de printers in elkaar gezet zijn, gaan de leerlingen er natuurlijk ook verder mee aan het werk. En na afloop van het project blijven de 3D-printers natuurlijk gewoon op de basisscholen staan.

Het 3Dkanjers project is een mooi voorbeeld van het onderwijs waarmee Stad & Esch leerlingen wil voorbereiden op de toekomst. Daar hoort ook de toekomstige werkomgeving van de leerlingen bij. In hun werk zullen steeds meer leerlingen te maken krijgen met 3D-printers en 3D-printtechnieken. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Met de 3D-printer als inspiratiebron zal het 3Dkanjers project bij leerlingen in het basisonderwijs zeker de belangstelling voor techniek opwekken.

Opbrengst Rozengala voor 3D-printen project Meppel

Dit jaar gaat de opbrengst van het Rozengala naar twee goede doelen voor jong en oud. Het eerste goede doel is 3Dkanjers-Meppel. Een project om met behulp van 3D-printers techniek onder de aandacht te brengen van basisschool-scholieren in de gemeente Meppel. Door de 3D-printers te bouwen, te gebruiken en te verbeteren leren we scholieren met techniek omgaan, één van de belangrijkste bouwstenen voor onze economie. De basisschool leerlingen doen dit in samenwerking met onderwijsinstellingen op middelbaar en hoog niveau door middel van stages.

Het tweede goede doel is het stimuleren van extra dagactiviteiten voor bewoners van zorgcentra van De Stouwe. We hebben afgelopen jaar gezien hoe we met een beetje extra ontzettend veel kunnen betekenen voor onze ouderen.

Het Rozengala is een initiatief van de Ronde Tafel 61 Meppel. Elke 2 jaar organiseert deze stichting een groots evenement.

Meer informatie vind je op: www.rozengala.nl

Meesterlijk ondernemen met de 3D-printer

Vandaag start basisschool Op ‘t Veld in Emmen met een 3Dkanjers project. Wat dit project bijzonder maakt, is dat de leerlingen in groep 7 en 8 de kans krijgen om hun eigen ideeën als een echte ondernemer om te zetten in concrete producten. En dat kan natuurlijk heel goed met een 3D-printer!

In het kader van het Drentse project Meesterlijk Ondernemen leren basisschoolleerlingen ondernemende activiteiten neer te zetten. Vanuit verschillende rollen leren ze te werken in leerlingondernemingen. Ze leren daarbij ‚meesterlijk’ om te gaan met basisvaardigheden zoals taal en rekenen en worden gecoached door leerkrachten en innovatieve ondernemers.

Itie van den Berg, projectleider Meesterlijk Ondernemen in Drenthe, werkt samen met 3Dkanjers om dit bij obs Op ‘t Veld te realiseren. De leerlingen gaan de komende periode eerst de 3D-printer zelf bouwen. Zo leren ze naast goed samenwerken ook veel over wetenschap en techniek. Je moet als ondernemer natuurlijk wel weten hoe je eigen productieproces in elkaar zit. Met enige begeleiding van een ‘bouwouder’ zal over een paar weken de eerste printjes verschijnen. En dan gaan de ondernemers in spé zelf een product ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verkopen.

Kleuters printen een vliegtuig

obs Het Groene Hart neemt deel aan het 3D-print project Hoogeveen. Naar aanleiding van het Afrikaproject, besloten de kleuters om een vliegtuig te printen. Want je gaat immers met het vliegtuig naar Afrika toe.

We hebben een vliegtuig gemaakt uit de 3D printer. We gingen naar boven naar de printer kijken. De printer ging heen en weer en er werd met plastic getekend. Toen gingen we weer naar beneden en aan het werk. Daarna gingen we naar boven om te kijken of hij klaar was. En toen was hij al klaar. En toen probeerde juf het vliegtuig eraf te halen. Dat ging heel moeilijk, maar het is wel gelukt. Het vliegtuig is heel mooi en leuk! Ook gingen we er in de klas mee spelen en naar kijken.

Van Maud en Ilan (groep 2D)

Jenaplanschool de Sterrenwachter uit Loosdrecht gaat 3D printen

Afgelopen week is Jenaplanschool de Sterrenwachter uit Loosdrecht gestart met een 3Dkanjers project. Alle kinderen van de bovenbouw (50) gaan samen een 3D printer bouwen. Het bouwpakket voor de printer is hiervoor in 14 delen verdeeld met de opdracht aan de kinderen: maak met je groepje jouw onderdeel. Alles samen moet dit leiden tot een werkende 3D printer. Elk groepje krijgt begeleiding van een ouder, die een uitvoerige instructie heeft gehad van Remco Liefting van 3Dkanjers.

 

Leerlingen bouwen 3D-printer

NIEUWEROORD – Leerlingen uit de bovenbouw van twaalf Drentse scholen bouwen de komende tijd hun eigen 3D-printer. Met het project van 3D-Kanjers komen de kinderen in aanraking met deze moderne techniek en leren ze samenwerken. De printers worden namelijk als bouwpakket op de school afgeleverd. Vanochtend gingen leerlingen van De Hoeksteen in Nieuweroord aan de slag met hun printer. Het project van 3D-Kanjers wordt gefinancierd door de Rotary in Zuidwest-Drenthe, de gemeente Hoogeveen en scholengemeenschap Wolfsbos. Lees hier meer over dit project.