[wpdreams_ajaxsearchpro id=1]
3D-printers voor basisscholen in Meppel en omstreken

Om de kracht van de regio in de toekomst te versterken, moeten we nu samenwerken en krachten bundelen. Rabobank, Stad & Esch, de Ronde Tafel, gemeenten en provincie hebben de handen in ineengeslagen om de techniek in het onderwijs een impuls te geven. Dit als belangrijke investering in goed geschoold toekomstig technisch personeel in onze regio.

Door een bijdrage van de Ronde Tafel Meppel, de gemeente Meppel, het Ondernemersfonds Meppel en de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland kunnen basisscholen in de gemeente Meppel en een aantal basisscholen in de gemeenten De Wolden, Steenwijkerland, Staphorst en Westerveld een forse tegemoetkoming krijgen in de aanschaf van een 3D-printer en kunnen ze meedoen aan het 3Dkanjers project. De eerste printer werd door bovengenoemde sponsoren op maandag 16 maart uitgereikt aan de leerlingen van CBS Koningin Beatrixschool in Meppel.

Dit project is ontwikkeld omdat steeds minder kinderen in Nederland voor een technische opleiding kiezen. In het project komen jongeren op een bijzondere manier in aanraking met wetenschap en techniek, in de hoop dat dit ze inspireert om te kiezen voor een technische opleiding. Het project levert daarmee een waardevolle bijdrage aan het streven naar een gezond economisch klimaat in de genoemde gemeenten. Immers, goed geschoolde arbeidskrachten zijn waardevol voor ondernemers in de regio.

3Dkanjers project
De leerlingen op de basisscholen gaan niet alleen werken met de 3D-printer, ze gaan de printer ook zelf bouwen. Het bouwen van en werken met een 3D-printer vraagt om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee vaardigheden worden ontwikkeld als creativiteit, co-creatie, leren door te doen, ondernemingszin, kritisch en onderzoekend denken. Op dit moment participeren al meer dan 100 basisscholen in Nederland in 3Dkanjer projecten. In onze regio verzorgt Stad & Esch voor een aantal basisscholen de technieklessen en bieden leerlingen van Stad & Esch aan basisscholen ondersteuning bij de uitvoering van het project.

Ongekende mogelijkheden
De aandacht voor 3D-printing is wereldwijd heel groot. De techniek heeft ongekende mogelijkheden. Het 3Dkanjers project biedt de basisscholen de mogelijkheid om op een moderne manier invulling te geven aan de per 2018 verplichte invoering van het vak Wetenschap & Techniek. Naast de focus op technische vaardigheden levert het project een belangrijke bijdrage aan de vaardigheden die voor de verdere loopbaan van leerlingen van belang zijn.

Techniekpact
De provincie Drenthe is als trekker van het Techniekpact Noord betrokken en enthousiast over het 3Dkanjers project. Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technische sector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het 3D kanjersproject is een voorbeeldproject voor instroombevordering.

3Dkanjers op Open Inspiratie Festival 2014

Het programma voor het Open Inspiratie Festival 2014 (OIF 2014) is bekend. Van 17 tot en met 20 februari vinden er 36 workshops plaats, verspreid over de gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Ook 3Dkanjers is van de partij op 20 februari van 14:30 – 16:30. Locatie: Ontmoetingscentrum Woldwijck (Melkweg 292a, 9602 JP Hoogezand).

Het Open Inspiratie Festival 2014 is een uniek en laagdrempelig festival vol inspiratie. Door het delen van kennis en ervaringen, samen nieuwe ideeën en oplossingen creëren voor een fijne woon-, werk-, en leefomgeving. Door samen onderwerpen te bespreken en elkaar te inspireren kunnen we elkaar versterken. Samenleven doen we immers samen en dat levert nieuwe energie op.

Let’s co-create magic!

Voor het boeken van gratis kaarten, alle locaties en aanvangstijden kun je terecht op www.oif0598.nl. Informatie over de workshop van 3Dkanjers vind je hier.

Persbericht – 11 Basisscholen in regio Hoogeveen gaan 3D-printen

Partijen slaan handen ineen om tekort technici op te lossen

Leerlingen van het primair onderwijs in de regio Hoogeveen gaan op een speelse manier kennis maken met de wondere wereld van techniek. Zo kunnen de kinderen in groep zeven en/of acht van de deelnemende basisscholen al in een vroeg stadium ontdekken dat techniek niet alleen interessant is, maar ook leuk kan zijn. De basisscholen in Hoogeveen gaan op een laagdrempelige manier en met ondersteuning een 3D-project starten. Ze gaan de 3D-printer niet alleen gebruiken, maar ook zelf bouwen! Elf basisscholen hebben zich opgegeven voor dit pilotproject, dat nu van start gaat.

Lokale en regionale kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid, zoals Ultimaker, Doodle3D, API (Applied Polymer Innovations), gemeente Hoogeveen en Hanzehogeschool Groningen hebben de handen ineen geslagen om dit project, op basis van een idee van 3D Kanjers, mogelijk te maken. Het project wordt lokaal geleid door de Rotaryclub Staphorst-Reestland in nauwe samenwerking met RSG Wolfsbos en 3Dkanjers.

De opgedane kennis alsmede het ontwikkelde lesprogramma gebruikt 3Dkanjers om het project op landelijke schaal een vervolg te geven. De ambitie is dat uiteindelijk alle basisscholen in Nederland beschikken over een 3D-printer en dat deze actief ingezet wordt in het lesprogramma.

Lees hier meer over dit 3Dkanjers project.