Meer dan alleen een 3D-printer met een ‘stukje’ software

Op basis van eerdere ervaringen met de introductie van technieklessen in het (basis)onderwijs, is er door 3Dkanjers niet voor gekozen om het accent te leggen op het “alleen maar” beschikbaar stellen van 3D-printers aan scholen met de benodigde software en een handleiding. Het blijkt dat wanneer dergelijke initiatieven niet goed ingebed zijn in een breder gedragen beweging en er geen professionele ondersteuning is voor de leerkrachten, initiatieven een stille dood sterven. Ondanks alle goede bedoelingen en de enorme financiële investeringen. In de projecten van 3Dkanjers richten wij ons op de leerkrachten en de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en op de inbedding in en ondersteuning vanuit de regio. De centrale filosofie van een 3Dkanjers is om technologie aan kinderen aan te bieden in hun eigen school- en leefomgeving. Een duurzame diepte investering dus. Tenslotte loopt de arbeidsmarkt van het komende decennium rond op het schoolplein van de school.

3Dkanjers = Samen leren = Samen Doen

Een 3Dkanjers project wordt veelal gestart met meerdere (basis)scholen uit één regio met daaromheen een stevig lokaal netwerk voor de benodigde ondersteuning. Zo krijgen de participerende scholen binnen een 3Dkanjers project bijvoorbeeld assistentie van studenten om met de printer aan het werk te gaan en het curriculum ook onderwijskundig verantwoord in te vullen. Door het gezamenlijk in een regio op te pakken, ontstaat er ook de mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen. Niet alleen bij de leerkrachten, maar zeker ook bij de leerlingen. Natuurlijk kan een 3Dkanjers project ook individueel opgestart worden.

De 3Dkanjers 3D-arrangementen

3Dkanjers heeft diverse arrangementen samengesteld voor scholen die een 3Dkanjers project willen starten: de 3Dkanjers Discovery (basis en uitgebreid), 3Dkanjers Easy en 3Dkanjers Only.

  • 3Dkanjers Discovery: Een aanpak speciaal voor het primair en voortgezet onderwijs waar het ontdekken, verkennen en gebruiken van een kant-en-klare 3D-printer centraal staat.
  • 3Dkanjers Easy: Speciaal voor basisscholen, de naschoolse en/of buitenschoolse opvang hebben we 3Dkanjers Easy. Een degelijke 3D-printer om af en toe een 3D-print te maken met installatie.
  • 3Dkanjers Only: Voor scholen die al een 3D-printer hebben staan, maar niet het maximale eruit halen, hebben we 3Dkanjers Only. Wij helpen je de 3D-printer weer tot leven te brengen.

De intensiteit van onze begeleiding verschilt per arrangement, maar niet onze ondersteuning. Kijk voor het volledige overzicht van bovenstaande arrangementen en wat je allemaal krijgt op: Aan de slag met 3D-printen en 3Dkanjers.

Gevalideerd door registerleraar

De  3Dkanjers Discovery is gevalideerd door registerleraar met registratienummer HfokHBxgwe voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs en is opgenomen in registerleraar.nl met 15 RU (registeruren). Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

impression5

De 3Dkanjers Discovery (PO & VO): direct op onderzoek uit met de 3D-printer

De 3Dkanjers Discovery is een volledige leerlijn waarmee een school direct een 3D-printer project kan opstarten. De 3Dkanjers Discovery is een aanpak speciaal voor het primair en voortgezet onderwijs waar het ontdekken, verkennen en gebruiken van de 3D-printer centraal staat. Tijdens de 3Dkanjers Discovery wordt er geen 3D-printer gebouwd, zoals met de 3Dkanjers Experience, maar werken we met een kant-en-klare 3D-printer: De Ultimaker 2 + of de Dremel 3D45. De Discovery uitgebreid bevat naast de 3D-printer onder meer een intake workshop met de betrokken leerkrachten, een kick-off met de leerlingen, een follow-up bijeenkomst, lesprogramma, toegang tot de 3Dkanjers community en diverse support mogelijkheden. Bij Discovery basic ontvang je de 3D-printer en krijg je toegang tot ons lesmateriaal. Natuurlijk komen wij de 3D-printer installeren en uitleggen.

Kijk voor het volledige overzicht van wat je allemaal krijgt op: Aan de slag met 3D-printen en 3Dkanjers.

De Ultimaker 2 + en de Dremel 3D45, de beste kant-en-klare 3D-printers voor het onderwijs

De 3D-printer die wij gebruiken bij de 3Dkanjers Discovery is de Ultimaker 2 + of de Dremel 3D45. De Ultimaker 2 + is een geavanceerde 3D-printer die uitblinkt op het gebied van snelheid en print kwaliteit. De Dremel DigiLab 3D45 produceert snel en veilig nauwkeurige 3D-objecten en staat bekend om zijn bedieningsgemak.

Dremel DigiLab 3D45

Ultimaker 2+

3Dkanjers Easy
De 3Dkanjers Easy is een complete aanpak waarmee een school/opvang direct een 3D-printer project kan opstarten. De 3Dkanjers Easy is een aanpak speciaal voor basisscholen, het naschoolse en buitenschoolse opvang waar de behoefte is om snel aan de slag te gaan met de 3D-printer. Met de 3Dkanjers Easy wordt er geen 3D-printer gebouwd, zoals met de 3Dkanjers Experience, maar werken we met een kant-en-klare 3D-printer: De Dremel 3D40.

Naast persoonlijke begeleiding vanuit 3Dkanjers, krijgen de begleiders/leerkrachten en andere betrokkenen toegang tot het netwerk van 3Dkanjers en ontmoeten ze de ervaringen van andere gebruikers.

Kijk voor het volledige overzicht van wat je allemaal krijgt op: Aan de slag met 3D-printen en 3Dkanjers.

Leapo.nl Lesportaal
Ben je op zoek naar betekenisvolle lesideeën voor in de klas met de 3D-printer, wil je aan de slag met 3D-tekenen met je leerlingen of zoek je naar oplossingen om je 3D-print nog mooier te krijgen?

Een abonnement op Leapo Lesportaal geeft jou als leerkracht toegang tot tientallen lessen verrijkt met duidelijke video’s, nuttige informatie en praktische tips rondom 3D-printen in het klaslokaal. Een aantal lessen is geschikt om op het digibord te tonen, zodat de leerlingen mee kunnen leren.

3Dkanjers Leerportaal is alleen toegankelijk voor leerkrachten, ook die met ons nog geen 3D-project hebben doorlopen, maar wel een 3D-printer op school hebben staan en hier mee aan de slag willen gaan of meer uit willen halen.

impression4

Onze ondersteuning en lesmateriaal
De 3Dkanjers Coach
Erg leuk om te zien dat de kinderen overal wel uit komen. Ook als ze tegen problemen aan lopen. En, met de goede en enthousiaste begeleiding van 3Dkanjers is het ons uiteindelijk gelukt.
Het zelf oplossen van (moeilijke) problemen is één van de uitgangspunten van 3Dkanjers. Onderzoekend en Experimenteel leren vraagt om een uitdagend project waarin fouten gemaakt mogen (moeten) worden en dat niet alles in één keer lukt. Dit maken de leerlingen (en leerkrachten) niet alleen mee tijdens het maken en printen van 3D-objecten, maar ook tijden het bouwen (3Dkanjers Experience) en onderhouden van de 3D-printer. Een 3D-printer is geen plug-and-play apparaat en enige zelfredzaamheid dient dus op een verantwoorde wijze ontwikkeld te worden. Door 3Dkanjers project goed in te richten, aan de hand van een doordacht plan van aanpak (waarbij wij de leerkracht natuurlijk helpen), zal gedurende het proces voldoende kennis door de leerlingen en de leerkracht worden vergaard om de printer te kunnen bedienen en eventuele basisproblemen op te lossen.

Het eerste aanspreekpunt voor de betrokken leerkrachten is onze 3Dkanjers coach. Deze kanjer geeft ook de workshops en is gedurende het project (intakeworkshop tot en met de terugkommiddag) de rots in de branding. Wij blijven u ondersteunen zoals het nodig is. Indien nodig komt hij/zij naar de school om eventuele problemen te verhelpen. Natuurlijk hebben we ook een professionele ServiceDesk. Zodra je 3Dkanjers project is afgerond, draagt de 3Dkanjers coach de ondersteuning over aan één van de medewerkers van de ServiceDesk. Zij staan je altijd met raad en daad bij..

Leapo lesportaal

Naast het basismateriaal behorende bij de Experience of Discovery publiceren wij met regelmaat aanvullend lesmateriaal op ons leerportaal. Door het hele land worden ervaringen opgedaan met de 3D-printer in het klaslokaal en gedeeld met 3Dkanjers. Vernieuwende inzichten en toepassingen worden door leerkrachten en 3Dkanjers vertaald in interessante oefeningen, opdrachten en lessenseries. Hoe fijn is het om dit met elkaar te delen en hierop door te bouwen?

3Dkanjers Certificaat

Leerkrachten die met succes een 3Dkanjers Experience hebben afgerond, krijgen van ons de enige echte 3Dkanjers certificaat. De leerkracht moet wel kunnen aantonen dat:

  • dat de betrokken leerlingen, eventueel onder begeleiding, met de 3D-printer kunnen printen;
  • dat de betrokken leerlingen zelf 3D-objecten kunnen ontwerpen met een 3D-tekenprogramma;
  • dat de 3D-printer is gebruikt tijdens een reguliere les en/of in het kader van een speciaal project;
  • dat de leerlingen, eventueel onder begeleiding, de 3D-printer ook onderhouden;
  • dat er wordt gewerkt aan het overdragen van kennis over 3D-printen aan andere groepen op school;
  • dat de leerkracht een “eigen” lesopdracht heeft gemaakt en dat deze ook is gedeeld in de 3Dkanjers community;
  • de houding t.o.v. techniek van de betrokken leerlingen en van de leerkracht zich positief heeft ontwikkeld.
Verantwoord 3D-printen

Om te kunnen printen heeft een 3D-printer filament nodig. De meest gebruikte en gebruiksvriendelijke filament voor 3D-printen is PLA. Een biologisch afbreekbaar materiaal, geproduceerd uit hernieuwbare plantaardige grondstoffen (maïszetmeel of suikerriet). Ons materiaal wordt in Nederland geproduceerd door onze partner Innofil3D en is veilig voor het printen van objecten die in contact (kunnen) komen met etenswaren en de huid (Food Graded). Wij bieden daarom enkel die kleuren aan die aan al deze eisen voldoen. Daarnaast is 3Dkanjers PLA filament goedkoper dan andere aanbieders. Bekijk hier ons assortiment.

Starten met 3D-printen = starten met 3Dkanjers

3Dkanjers heeft diverse arrangementen samengesteld voor scholen die een 3Dkanjers project willen starten: de 3Dkanjers Discovery (basis en uitgebreid), 3Dkanjers Easy en 3Dkanjers Only. Lees hier wat u allemaal krijgt als als u met ons een project start.